• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Przemiany liberalnych społeczeństw
Dużo nowoczesnych społeczeństw bierze swoje informacje o świecie z mediów oraz nie ma w tym nic dziwacznego ani niepewnego tak długo, jak media w danym kraju są pluralistyczne, wolne oraz starają się choć być rzeczowe. W ostatnich latach widać niemniej jednak wyraźnie, że środki masowego przekazu stały się przede wszystkim biznesem, który ma za zadanie przynieść określone korzyści inwestorom i pomnażać wartość marek na giełdzie. To kłopotliwe, nie służy to zbytnio jakości samych programów i informacji medialnych, więc wiele społeczeństw musi radzić sobie z doborami politycznymi bez pozyskania należytego wsparcia merytorycznego ze strony mediów. Coraz to częściej bowiem środki masowego przekazu odpuszczają sobie misję krzewienia wśród mieszkańców zasadniczej wiedzy na temat przeróżnych detalów życia dyplomatycznego. Coraz to częściej więc politolodzy czy socjolodzy widzą jak na dłoni, że ludność daje sobą explicite manipulować, nawet jeżeli politycy nie są zanadto wytrwali. Dostęp do mediów, które wyszukują wyłącznie korzyści finansowych, daje politykom kapitalne narzędzie do pozyskiwania poparcia.

Szczegóły na stronie: https://www.refmat.org.pl/

Categories: Blog

Comments are closed.